Vissza

471. A Lélek természete II. párbeszéd/ 8. versszak (részlet a Bhagavad Gítából)

In Atakám by Tamas

Ardzsuna mondja:

Fáradt tűzhányó
mozgolódik szívemben,
bánat fegyverben,
könny a kráterben,
s ki akar törni, múltat,
jövőt, emléket
megvadultan kiölni,
semmivel sem törődni.

Örömöt nem lelek a
harctéren, érzem, lelkem
szabadon zuhan
a tisztátlan rémképbe,
s kérlek, öleld át
létem, adj éltet,
hogy keserű sorsomat
végül megértsem.

Vigaszt nem lelek
se égi messzeségben,
se földi végben,
mely könnyítene
a rám váró végzeten,
s könyörgöm Hozzád,
ajándékozz lelkemnek
egyetlen bölcsebb mondást.

Testvérharc előtt
mily vigaszra lelhetnék?
Hol a menedék?