Könyvajánló

Láma Anagarika Govinda – hasonlatosan Hamvas Bélához, Egon Friedell-hez és Kaczvinszky Józsefhez – nagyon erős intellektus, bátor ember, független lélek, mély szellemi meglátásokkal, olyanokkal, amelyek túlmutatnak a megszokott filozófiai-teológiai-történelmi sémákon és előítéleteken.

Atakám

Nagyon értelmes, szép és összeszedett könyv a buddhizmusról, leszámítva azt a néhány oldalt, amikor a hinduizmussal kakaskodik.

Atakám

Semmi máz. Semmi igyekezet, hogy más legyen. Igazi japán elbeszélések. Egyszerűek, szépek, meglepőek.

Csagatáj

Meghökkentés japán módra.

Burtáj

Aki eddig se rajongott a fehér ember gyarmatosító törekvéseiért, e könyv elolvasása után se fog.

Csagatáj

Kevés ilyen könyv van, amelyik ennyire érzelmes és romantikus, és mindemellett megnyugtatóan értelmes és szeléslátókörű.

Csagatáj

Értelmes, részletes és átfogó írás India történetéről, ugyanakkor nehéz szó nélkül elmenni amellett, amikor egy hindu csak kicsit is pozitívan ítéli meg az orosz kommunizmust, és még akkor is nehéz, ha többen úgy gondolták Indiában, hogy a kommunisztikus értékek közelebb állnak az indiai társdalomhoz, mint a kapitalista-individualista pénzhalmozás és önmegvalósítás, és sohase üldözték volna úgy a vallást, mint Oroszországban megtették.

Atakám

A 70. oldalnál letettem, gondoltam, nyáron nem olvasok ennyi fájdalmat, majd novemberben előveszem; végül mégis folytattam, ha nem is lettem lelkileg kiegyensúlyozottabb a könyvtől, de Gorkij éles meglátásai és gyönyörű mondatai miatt megérte.

Csagatáj

Célratörő mestermunka.

Burtáj

Azt mondják, minden, ami lényeges, megtalálható a Mahábháratában, és ami nincs benne, az nem lényeges.

Csagatáj

Nem véletlen, hogy indiai emberek millióinak példaképe Ráma.

Csagatáj

Fiatalon Bibliaként olvastam.

Csagatáj

Az európai filozófiatörténet jelentősebb gondolkodóinak bemutatása angolszász világossággal.

Burtáj

A hindu szellemiség legmagasabb megnyilvánulása. Olvasmányos. Szép. Egyetemes. Varázslatos.

Atakám

Egy német pszichológus, aki felismerte az asztrológia jelentőségét és segítségét a pszichoanalízisben.

Csagatáj

Közhely, mégis, ideírom, amennyi kényelemben, kommunikációban, meggazdagodási lehetőségben és tudományos kísérletezésében részesíti az embert a modern kor, legalább annyi mágikus illúziótól meg is fosztja a lelkét.

Burtáj

Döbbenetes intelligencia. Döbbenetes mélység. Nehéz szavakat találni.

Atakám

Olvasmányos. Érdekes. Átfogó. Informatív. Humoros. Nehéz letenni.

Csagatáj

Hiteles, olvasmányos és intelligens korrajz a huszadik század első feléről.

Csagatáj

Akik a vallásokról mélyebb ismereteket szeretnének.

Burtáj

Akik a vallásokról mélyebb ismereteket szeretnének.

Burtáj

Számomra a legvilágosabb összefoglaló a jógáról, amit indiai embertől olvastam. Bár az is lehet, hogy csak én értem meg arra, jobban megértsem a keleti bölcseletet.

Atakám

"Hiú törekvés. Mert egyént sosem Hozand érvényre a kor ellenében: A kor folyam, mely visz vagy elmerít, Uszója, nem vezére, az egyén. - Kiket nagyoknak mond a krónika, Mindaz, ki hat, megérté századát, De nem szülé az új fogalmakat."

Burtáj

Egyszerre bölcs, józan, humoros és mélyen hívő.

Burtáj

Monumentális munka. Örök hála a szerzőnek. Eligazít. Felvilágosít. Megnyugtat.

Atakám

Tudom gyerekes, mégis, jó eljátszani vele, hogy melyik könyvet vinné az ember magával egy lakatlan szigetre, ha csak egyet választhatna. Én ezt a könyvet.

Burtáj

A könyv, amelynek sohasem szabadna véget érnie.

Csagatáj

Számomra a legbölcsebb könyv, amit az asztrológiával kapcsolatosan olvastam.

Csagatáj

Nem emlékszem a történetre. Csak egy érzés maradt meg, hogy meghökkentő és zavaros, és semmiképpen sem lélekemelő. De nem is a történet a könyv lényege. Hanem a kifejezőerő. Ami mágikus. Több mint emberi.

Burtáj

„A tökéletes embernek nincs énje, a szellemembernek nincs munkája, a bölcsnek nincs neve sem.”

Atakám

Fiatalságom egyik legszebb könyve. S benne az örök kérdés, melyiket válassza az ember: az Istennel járó befelé fordulást vagy a nővel járó színes földi világot? A szerzetesi egyszerűséget és aszkézist vagy a világ bőségét és vibrálását? A tudást, mely belső nehézségekbe torkollik vagy a kalandot, mely külső bonyodalmakba fullad?

Csagatáj

A német misztika gyöngyszeme. Hiteles írás. Nehéz könyv. Rávilágít arra, hogy mi, keresztények csak lelki szenvedések árán juthatunk el Istenhez. Csak a lelki szenvedésekben szabadulhatunk meg önös énünktől, világi késztetéseinktől, ami alapfeltétele, hogy Istent, a határtalanságot, ha haloványan is, de átélhessük.

Atakám

Árad belőle az intelligencia, a bátorság, a segítőkészség és a mélység, ráadásul, olvasmányos, izgalmas, érdekes történetekkel. Az egyik legmulatságosabb történet, amikor Albert Schweitzer megkéri fekete ápolóját, intézze el, hogy a kórteremben ne szemeteljenek a betegek rokonai, mert a szemét fertőzéseket okoz. A fekete ápoló azonban hasztalan kérte a rokonokat, a szemét csak nőtt, mire Schweitzer felelősségre vonta az ápolóját, aki erre csak annyit felelt félvállról, hogy a felesége se engedelmeskedik neki, miért engedelmeskednének idegen emberek a felkérésének. Albert Scweitzer erre nem tudott, mit válaszolni, mosolygott, kicsit bosszankodott, végül is, a fekete ember rezignált bölcsessége bizonyos esetekben túlmutat a fehér ember szellemi befogadóképességén.

Burtáj

Az egész könyv intelligens és érzékeny, de az utolsó fejezetére - Az örök bölcsesség visszhangjai – nincsenek szavak, olyan szépek és felemelőek. A lélek legszebb hangjai.

Atakám

A német szellem megértéséhez útmutató olvasmány. Több német gondolkodót az idealizmus szelleme hatott át, melynek minden esetben az volt a legmélyebb indítéka, hogy a világ racionális-materiális felfogását meghaladják, és egy ideát, egy eszmét, egy földön túlit a tapasztalati-materiális világ fölé emeljenek.

Atakám

Nem sok könyv jelent meg ebben a témában magyarul. Talán ez az egyik legérdekesebb.

Csagatáj

Örömmel vettem elő a könyvet esténként. Minden rész magával ragadó. Nincs üresjárat. Izgalmas olvasmány, tele apró, de örök bölcsességekkel. Mégis. Egyetlen bekezdés az, amit nem felejtek belőle.

Burtáj

Könnyű nyári olvasmány. Akár egy fröccs mellett is olvasható. Ugyanakkor szellemi és lelki felüdülés elmerülni néhány este erejéig a szamurájok világában.

Csagatáj

A város elesett. A szamurájok elhagyták a várost. Tadanori szamuráj azonban az életét kockáztatva az égő városba visszalovagolt, hogy még egyszer találkozzon a költészetmesterrel, Fudzsivara no Sunzivel, hogy a saját verseit átadja neki, és megkérje, a készülőben lévő antológiába esetleg tegye bele az egyik költeményét, ha arra érdemesnek találja. A következő költemény került be Tadanori szamurájtól: „Siga városának fodros hullámai megvadultak, csak a helyi cseresznyefák maradtak a régiek”. Ezért a két sorért, szerintem, megérte kockáztatni az életét.

Csagatáj

Nem vagyok irodalmár. Nem is leszek. Műveltségem is csekély Egon Friedellhez vagy Szerb Antalhoz képest. Mégis. Meg merem kockáztatni, hogy Turgenyev egy olyan író, aki egyetlen betűt, egyetlen mondatot se üt félre. Tökéletesen játszik a szavakkal. Ha mondanivalója nem is annyira feszültségekkel teli, mint Dosztojevszkijé vagy Tolsztojé, ami néha inkább felüdülés, mint hiány, a hangzás és a ritmus ellenben mindenért kárpótol.

Burtáj

Semmi különös. Semmi extra. Egy újabb józan angol.

Burtáj

Egy angolszász szerzetes. Tökéletes lexikális munka. Átlátható, világos, nagyon hasznos. Szerintem, a Keleten képtelenek ilyen racionális összeszedettségre. Képtelenek ilyen világos lexikális pontossággal visszaadni a saját vallásukat. Ez azonban inkább a Kelet előnyére válik, mint kárára. Nekünk, európaiaknak szükségünk van ilyen munkákra.

Atakám

Soha, sehol nem csengtek olyan szépen, őszintén és igazan a „hallom és engedelmeskedem” szavak, mint ezekben a mesékben.

Csagatáj

Egy hiteles és józan angolnak hiteles és józan miszticizmusa.

Atakám

Melankolikus nyugalom árad a könyvből. Arisztokratikus életbölcsességek. Megbocsátó és nemes szellemiség. Azt hiszem, bár ez merész kijelentés, de még nem született tökéletes fordítása és értelmezése a filozófuscsászárnak.

Burtáj

Egy európai lélek számára kapu India megértéséhez.

Atakám

A könyv olyan, mint a székelyek, egyszerre szórakoztató és halálosan komoly, beletörődött és a legmélyebb igazságokat kimondó, vadulásra hajlamos és megbocsátóan elnéző. Olvassák el! Megéri! Egy semmivel sem összehasonlító, eredeti nézőpont.

Csagatáj

Mint minden Hamvas Béla mű, ez is eredeti, felemelő, intelligens, lényegbevágó, széles látókörű és szép. Újra és újra elolvasva a magyarság ötféle szellemi alaptípusát, újra és újra megemelem a kalapom az író előtt. Eddig senki se volt képes ilyen magas intelligenciára ilyen lelki mélységekben, és ilyen gyönyörű kifejezőerővel.

Atakám

A magyarság eredetét illetően közelít az igazsághoz, ahhoz az igazsághoz, melyet racionális-tudományos értelmünkkel sohasem fogunk megtalálni, legfeljebb megérinteni. A magyarság eredete olyan titok, amely nem fér bele a mai szóhasználatba és gondolkodásba. Aki beszél róla, általában veszített, kicsit mindig nevetségessé vált, de minden esetben távol került a varázslattól és az igazságtól. A magyarság eredetét csak megélni lehet, néha, egyszer-egyszer, de tudományos szavakba önteni soha, legfeljebb költői képekkel ábrázolni.

Csagatáj

Hatalmas műveltség. Hatalmas rálátás. Ráadásul. A tudományos személetet megfűszerezi némi tradicionális megközelítéssel. Ezért különleges.

Burtáj

Minden esetben felüdülés – megnyugtató és tanulságos – egy indiai tanítót (bölcset) olvasni, még akkor is, ha nem mindig értjük, miről beszél, és még akkor is, ha nem mindenben értünk egyet vele.

Csagatáj

Csak haladóknak! Nehéz szavakba önteni azt, ahogy Maharsi látta a világot. Nem is lehet cél a tökéletes ábrázolás. Mégis. Jó, hogy kísérletet tettek rá. Öröm, hogy megszületett ez a könyv. Így mindenki elmerülhet, gondolkodhat, töprenghet, filozofálgathat felőle, még akkor is, ha messze áll attól, hogy megélje azt a tudatállapotot, amiben Maharsi létezett.

Atakám

Mindenki számára érthetően és világosan megfogalmazott gondolatok az elme működéséről. Talán előrelátó döntés lenne, ha Rousseau és Voltaire helyett Szakjong Mipham és Szögyal Rinpocse lennének a kötelező olvasmányok a fiatalság számára. Talán békésebb és bölcsebb jövő elé néznénk.

Burtáj

Azonfelül, hogy egy kultúrtörténeti hiánypótlás és érdekesség, betekintést enged a kereszténység gnosztikus-misztikus tanításaiba. Egy újabb könyv, amely segít eligazodni a kereszténység történelmében, de ami még ennél is fontosabb, alternatívát mutathat az észre épülő dogmatikus mai keresztény tanításokkal szemben. Persze ez ügyben ne legyünk naivak, hogy most hirtelen mindenki misztikussá válik, mert hosszú az az út, amelyen a kereszténység tévelygett – hogy ésszel kereste Azt, Aki az észen túl található –, de becsüljük meg. Köszönet a Fordítónak! Köszönet a Kiadónak!

Atakám

Úgy általában értelmetlen a sorrend felállítása az írók között, mert végtelenül szubjektív, illetve életkor és hangulat függő, de a tradicionális gondolkodók esetében még értelmetlenebb, hisz mindegyik egyformán világos elme, mégis, Schuon tisztánlátása egyszerre megrázó és megdöbbentően csodálatos.

Atakám

A szereplők, a történet, a képek, nincs jobb szó, magával ragadó. Visz, húz, idővel repít egy olyan világba, ahonnan nem akar az ember visszajönni a maiba, még akkor se, ha örökké kiszámíthatatlan veszélyek leselkednek. Ott maradna örökre. Ott halna meg. Ott támadna fel. Tündérek és démonok között. A varázslatban. A természetben. A tudáson túli tudásban.

Csagatáj

Már Mikszáth is világosan érzékelte a székelység mélyen demokratikus elkötelezettségét, hogy születetten demokraták, és kifejezetten megvetik és lenézik az olyanokat, akik csínytevéseket és trükköket követnek el a választásokon.

Burtáj

Ritka érzékeny és intelligens könyv egy angol bencés szerzetestől, aki Indiában élt.

Atakám

Szívemből szól mindegyik versszak. Azon kevés művek közé tartozik, ahol a vidámság örök bölcsességekkel párosul.

Csagatáj

Aki éppen a karrierje csúcsára ért, vagy afelé tart, és elégedetten, kellő önbizalommal, sőt, egy kicsit öntelten is tekint magára, ne kezdjen bele a könyvbe. Nem fogja érteni. Aki ellenben elindult a lejtőn lefelé, és éppen becsapódni készül, vagy már be is csapódott, vegye a kezébe, biztosan talál benne vigasztalást. Ha nem is fog elindulni felfelé, de némi világosság és gyógyír kerülhet a lelkébe.

Csagatáj

Éles ábrázolása annak, ahogy a harcos kaszt egyik képviselője, aki még komolyan veszi a nemes lovagok küldetését, az aszkézist, az önmegtartóztatást, a kalandot, a megmérettetést és a tiszta szívet, megháborodik a kereskedők korában, amikor már nincs szükség igaz hősökre, csak pénzre és szentimentalizmusra, polgári kényelemre és némi jótékonykodásra, cinizmustól és unalomtól körbevéve.

Csagatáj

Gyógyír a szívnek. Mélyrepülés a léleknek. Eligazítás az értelemnek. Nyugalom az elmének. Tisztaság a tudatnak. Felébredés az embernek.

Atakám

Lin-csi apát ha nem szerzetes, akkor hadvezér lett volna. Halálakor ennyit mondott a szerzetes társainak, ne kezdjetek nyavalyogni utánam, úgy is untam már a képeteket. Mulatságos és tanulságos történetek. A nyugati észértelmet meghaladó bölcsességek. Lefekvés előtt ajánlott. Egyetlen történet csodás álomba ringat.

Csagatáj

A racionalizmus és a miszticizmus páratlan egyesülése.

Burtáj

Meglepő, felemelő, mélységes, hiteles és szórakoztató történetek és párbeszédek.

Atakám

Irigylésre méltó szabadság árad a könyvből. Távol a világtól. Távol a civilizációtól. Távol az elmezajoktól. Távol az anyagi nyomástól. Távol a nyugati felvilágosodástól. Távol az ideológiák zavarától.

Csagatáj

Óriási segítség az önismeret útján. Minden benne van, amit tudni kell az elméről.

Atakám

Briliáns elme. Briliáns megközelítések. Hatalmas műveltség. Szédítő távolságból történő szemlélet. Szórakoztató stílus.

Burtáj

Van benne italozás, részegség, barátság, küzdelem, száguldás, kaland, szerelem, és gyönyörű, de szomorú befejezés.

Csagatáj

Eligazít. Elindít. Felvilágosít. A felvilágosodás könyve a Keletről.

Atakám

Ha valaki a buddhizmusba szeretne betekintést nyerni, ne ezzel a könyvvel kezdje. De ha valaki be szeretné fejezni ez irányú érdeklődését, vagy kellő ismeret birtokában összegezni szeretné azokat, 'A felébredés doktrínáját' olvassa el. Tökéletes munka abból a szemszögből, ahogy egy nyugati racionális értelem a keleti szemléletmódot feldolgozza, ahogy világos keretbe foglalja a buddhista bölcseletet.

Atakám

Az üveggyöngyjáték lassú munka. Látszik, hogy az író legmélyebb valójából származik. Látszik, hogy örömmel írta. Látszik, hogy nem sietett. De nem ezért a legnagyszerűbb munka, hanem mert ez a lassan kibontakozó, sokszor ide-oda kanyarodó mű, az ókori szellemi-papi réteg – akik még a misztikában éltek – modern kori megnyilvánulása, ami a mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy az értelmiség könyve. A három utolsó novella pedig, 'Az esőcsináló', 'A gyóntatóatya' és az 'Indiai életrajz', amit a könyv főszereplője, a szellem embere papírra vetett, zseniálisabb, mit maga a mű.

Burtáj

Nehéz szavakba önteni Mereskovszkij munkásságát. A szavak kevesek hozzá. Több hangszeren játszik. A történelmi hátteret is bemutatja. Mesés kalandokba is elvezet. És mindeközben, a kalandok és a történelem ismertetése közben olyan gondolatokkal és igazságokkal ajándékoz meg, amire a legnagyobb filozófusok közül is csak kevesen képesek. Ezért varázslatos.

Csagatáj

Öt-hat évvel ezelőtt olvastam a könyvet. Megrázó élmény volt. Márai Sándor írta, hogy Franz Kaffkát olvasva érzett először lelki rokonságot valakivel. Én a Scientia sacra olvasása alatt éreztem ugyanezt. Elalvás előtt vettem a kezembe. Kizárólag tíz oldalt olvastam el belőle. Miután letettem, többnyire elaludtam, és nemegyszer, de nem is kétszer, megálmodtam azt, amit másnap a következő tíz oldalon fogok olvasni. Soha ilyen élményben nem volt részem. Szerintem, többé nem is lesz.

Atakám