Vissza

236. Miről szólt az elmúlt 300 év történelme?

In Burtáj by Tamas

A szakrális-feudális-teokratikus hagyományos világot felváltotta a kapitalista-liberális-tőkés modern világ. Ezt nevezik modernizációnak. A hierarchikus, születési előjogokon alapuló feudális osztályokat felváltotta a vagyoni alapon hierarchizálódó polgárság, a királyságokat a tömegdemokrácia, a szakrális hagyományokat a liberális szabadosság, a szellemi-lelki különbségeken nyugvó feudális világot a vérségi-faji-nyelvi alapokon nyugvó nemzetállamok, a vallásokat az ideológiák, a templomokat a bankok, az Istent a tudomány, az időtlen szemléletet a felgyorsult világ, a hagyományos megélhetést a munkamánia, az egyetemes-kozmikus értékek követését egy tömegszerű értéktelenség, és nem utolsósorban a nemesség vezető szerepét a kereskedők vették át.