Vissza

312. Bánffy Miklós – Egy nemes végrendelkezése

In Csagatáj by Tamas

„… Tudom, hogy nagy terhet rovok Reád, mikor azt rendelem, hogy mindennel magad foglalkozzál. De bérlők vagy jószágigazgatók csak a maguk rideg érdekét nézik, vagy a Te rideg érdekedet. Tőled mást kívánok. Az a patriarchális viszony, mely évszázadokon át fönnállott a földesúr és a faluja között, nem szűnt meg a jobbágyság eltörlésével. Vezetni, segíteni, istápolni kell azokat, kik anyagiakban és műveltségben annyira alattad állnak. Tekintsd őket gyermekeidnek, a falusi népet is, a cselédeidet is. Legyél szigorú, de igazságos és megértő.”