Vissza

2. Talán a legfőbb kérdések manapság

In Atakám by Tamas

Ha a világ immanens része szellemi, és kizárólag önismeret és belső révület útján tapasztalható meg, és nem a ráció és az anyag segítségével, akkor miért kutakodik az ember a ráció túlfokozásával az anyagi szférákban? Ha az örökkévaló Teremtő, Ősforrás, Isten, feljebbvaló Értelem – ki hogyan nevezi – áll a világ középpontjában, és egyben a szívünk legmélyén, akkor miért bíbelődünk mi, az emberek oly sokat a tudománnyal és az anyagi struktúrákkal, a földi gazdagsággal és a nyomtalanul elmúló testünkkel? Ha az emberi szívben nyugszik a világ rejtélye és boldogsága, akkor miért égetünk hatalmas energiákat azért, hogy máshol találjunk rá a békességre? Ha a lélek és a szellem az ember azon része, mely túléli az elhaló testet, és az ember önazonossága lesz a halál utáni létben és a következő életben, akkor miért a testre, a fajra és a húsra koncentrál az emberiség? Miért őket emeli trónra, melyek a halállal semmissé lesznek, mintha nem is léteztek volna? Ha minden szent és bölcs arról tesz tanúságot, hogy a szeretet és a bölcsesség a megoldás a világot dúló bármilyen viszályra, akkor miért az ellenségeskedések, az előítéletek és a szűklátókörűségek mentén halad az emberiség?