Vissza

146. A vallásról és a rögeszméről

In Atakám by Tamas

Amennyiben a vallás nem arra törekszik, hogy az emberi szívben nyugvó isteni szikrát lelki-meditatív úton megismerje, hanem arra, hogy szavakból és dogmákból védőbástyákat építsen a feltételezett Isten köré, úgy ez a törekvés nagyon hamar rögeszmévé válik, és nem szakrális megtapasztalássá. Ha nincs arra törekvés, hogy az istenit megtapasztalják önmagukban, akkor csupán rögeszmék születhetnek a vallás neve alatt.