Vissza

124. A politikai közgondolkodásról

In Burtáj by Tamas

A magyar politikai közgondolkodás rögeszmésen neurotikus, és azon nyugszik, hogy míg a baloldal fasisztákat, addig a jobboldal hazaárulókat lát az ellenvélemények mögött. A cinikus hatalomtechnikusok pedig ezekre a rögeszmékre rájátszanak, hadd forrjon az indulat és a szorongás a szavazókban. Gondolják, könnyebb kormányozni elvakult és dühös embereket, mint derűseket és bölcseket.