Vissza

378. A nyugati és a keleti vallások közötti különbségről

In Atakám by Tamas

Rengeteg különbséget lehet találni a nyugati és a keleti vallások között, a kereszténység-iszlám és a brahmanizmus-buddhizmus között, például az énség, az istenkép vagy a halál utáni lét meghatározásában, de talán a leglényegesebb különbség mégis a módszerekben van. Míg a kereszténység-iszlám vallási módszere az elolvasom-megértem-felmondom szerint működik, addig a brahmanizmus-buddhizmus megértem-megtapasztalom-realizálom alapján igyekszik a vallási kérdésekben eligazodni. A keleti vallások soha, semmit, egyetlen lényegesebb hittételt se fogadtak el addig, amíg a tétel igazságát meg nem értették, majd meg nem tapasztalták a tudatban, és végül nem realizálták a lélekben. Számukra sohasem volt elég, hogy elolvasom és megértem a vallási igazságot, hanem mindig is igény jelentkezett a tétel belső megtapasztalására és realizálására a lélekben. A keleti vallások mindig is igényt tartottak gnosztikus-misztikus alámerülésekre, ha nem is nevezték így, hanem önismeretnek és meditációnak, önátalakításnak és önjobbításnak hívták, és még akkor is igény volt az alámerülésekre, ha mindezen misztikus megközelítések mellett a bölcs értelmüket is használták.