Vissza

16. A nyolc jelenkori ismérv I. rész Az Isten nélküli értelem

In Atakám by Tamas

 

Az első jelenkori ismérv, az Isten nélküli értelem azt jelenti, hogy az ember teljesen elvesztette kapcsolatát az érzékszerveken túli világokkal. Természetesen nem egyik napról a másikra történt a térvesztés, hanem hosszú évszázadok alatt jutott el oda, hogy az értelme nem képes a szívben nyugvó Örökkévalót megismerni. De ha képessé is válik rá, hosszú és szívós önfejlesztő munka árán érhet el némi beteljesülést. A lélek, mely az ember és az Örökkévaló között a kapocs, soha nem látott homályban létezik a mai korban. Ezt a tudatlanságot mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legtöbb döntés a világban anélkül születik meg, hogy megvizsgálnák, vajon milyen hatással lesznek a következmények a lélekre.

Az Isten nélküli értelem nem azt jelenti, hogy az ember megölte Istent. Erre képtelen, hanem azt, hogy a kapcsolatot semmisítette meg. Az utat rombolta le, hogy önmagában felismerje az Örökkévalót. Az ember él, tesz, vesz, jön, megy, cselekszik, beszél, gondolkodik, de a lélek nézőpontjából szinte teljesen öntudatlanul. Ez az öntévesztés és önfelejtés azért történhetett meg, mert az ember lelke képtelen visszatükrözni az értelemnek a szívben nyugvó Istent. Az értelem Isten nélkül működik, így az elmezaj korlátlansága és az ösztöntest mohósága meghatározó szerephez jut a mai világban. Ugyanis a lélek lenne a fék. A lélek lenne a világosság és a békesség. De a lélek jórészt ismeretlen.