Vissza

187. Ahol nem zaklatott a karriervágy! Se a pénzszerzési roham!

In Csagatáj by Tamas

Bizonyos szempontból milyen egyszerű és békés volt a feudális-teokratikus világ. Az ember beleszületett egy osztályba, egy kasztba, oszt ledöcögte az egész életet az osztály által behatárolt körülmények között. Különösebben nem tépte a karriervágy, az önmegvalósítás, a kitűnni vágyás kényszere, hisz tudta, nincs hova törtetnie, a kasztok lényegében áthidalhatatlanok. A pénzszerzés se marcangolta úgy mint a mai embert, hisz azon felül, hogy megközelítőleg se volt ennyi lehetőség a meggazdagodásra, ráadásul a cipészgyerekek mindig is cipészgyerek maradt, és teljesen ismeretlen volt az amerikai-tőkés álom, mikor jószerivel az utcagyerek dúsgazdag emberré válik. A karrierlehetőségek és a gazdasági vágyak megsokszorozódásától nem lesz feltétlenül boldogabb az ember, sőt, inkább a kényszerek és az irigységek, az indulatok és a szorongások fognak megnövekedni.