Bhagavad Gítá

avagy a harcos kaszt Testamentuma
I. – IV. könyv

Kedves Olvasó! A következő oldalakon a Bhagavad Gítá értelmezését olvashatja japán (haiku, waka) versformákban. A Bhagavad Gítá a Mahábhárata című indiai eposz része, a védikus irodalom egyik alapműve. Jelentősége Indiában hasonlatos az Újszövetségéhez. Mindenki olvassa, forgatja, erőt merít szavaiból. A költemény 18 könyvből és 700 versszakból áll. A Bhagavad Gítá a harcos kaszt Testamentuma volt. Krisna nem a tűzhely mellett, hamuban sült pogácsák eszegetése közben, hanem a harcmezőn, egy öldöklő csata kellős közepén részesítette szellemi beavatásban Ardzsunt.

Jelen írás a Bhagavad Gítá első négy könyve. Az első könyv negyvenhat, a második könyv hetvenkettő, a harmadik könyv negyvenhárom, míg a negyedik könyv negyvenkettő rövid versből áll. A jobb megértés érdekében mind a kétszázhárom verset három nyolcsoros japán versformával értelmeztem. Az első versszak egy haiku és egy waka, a második versszak egy fordított waka és egy haiku, míg a harmadik versszak ismét egy haiku és egy waka összevonásából jött létre. A három egyenként nyolcsoros versszakot egy háromsoros haikuval zártam le.

Forrásanyagként elsősorban Baktay Ervin fordítását használtam, de minden egyes versszak értelmezése előtt elolvastam a magyarul megjelent többi fordítást is, a hozzájuk kapcsolódó magyarázatokkal. Az egyes versszakok kifejtésénél ugyan segítségemre voltak a hivatalos magyarázatok, de ezeknél is többet segítettek Sri Ramana Maharsi, Szvámi H.V.L. Púndzsa, Szvámi Ráma, Szvámi Vivékánanda, Szögyal Rinpocse, Kalu Rinpocse, Csögyam Trungpa, Rabindranath Tagore, Lin-csi apát, Julius Evola, René Guénon, Paul Brunton, Frithjof Schuon, Bede Griffiths, Baktay Ervin és Hamvas Béla írásai.

Írás közben arra törekedtem, hogy a 21. század embere egy-egy versszakon képes legyen elmélyülni, és e szellemi élmény hatására kilépjen néhány pillanatra, percre, órára az elme gépiesen zakatoló fogságából. Aztán a csendben megpihenjen, talán egy kicsit mosolyogjon is önmagán, megérezve a lélek és a szív időtlenségét, megélve a létezés értelmetlenségét az istenien örök értelemben.

A Bhagavad Gítá értelmezése nem tudományos munka, nem is teológiai okfejtés, vagy filozofikus elmélkedés, annak ellenére sem, hogy található benne teológia is, filozófia is, hanem egy költemény. Minden versszak értelmezésénél meghagytam a költő szabadságát, mely a szív és az ész, a képzelet és a logika között mindig a szívet és a képzeletet választotta. Így annyira szabad komolyan venni ezt a munkát, amennyire egy költő belső képeinek és intellektusának összemosódó kitárulkozását komolyan lehet venni.

1.

Ó bátor Ardzsun!
Félelmes, hatalmas úr!
Értsd meg, harcos vagy,
s nem bárgyú szolga!
Bármily csodás a tiszta
jóság, bölcsesség,
tetterő nélkül, pusztán
vak káoszba torkollás.

Gyermeki szívvel állasz?
Megbocsátásra várva?
A rend felbomlik,
zűrbe, káoszba foszlik.
Az önző én-lét
oly erős, hogy az
ego-ember dühöng, ha nem
ő a legelső.

Pusztán a szívvel
kormányozni nem lehet,
a rend tönkremegy,
kell a bölcs erő,
a tetterős szervező,
s ma nincs más utad,
mint szenvtelen elmével
a hadnak irányt mutatsz.

A Gyöngykor elhalt,
s hidd el, a jajgatás nem
segíthet rajta.

2.

A test elporlad,
bárki bármit kotyoghat,
az Ég játéka,
Isten és tréfa.
Tudj búcsúzni, elmúlni,
hisz a földies
káprázat folytatódik,
születésbe torkollik.

A test csodás káprázat,
Isten gyermeki álma,
kicsit magánya,
a mámor fátyla, de a
játék megy tovább,
nincs halál, nincs gyász,
új test, új báj, új mámor,
új csók, új Ámor.

A szívbarlangból
útjára indult lélek
nem hal meg soha,
újjászületik
holnap, új táncba fog majd,
s új testet, ruhát,
illatot ölt magára,
él Isten játékában.

Ne sírj! Nincs halál!
Örök a tánc. Örök a
csábító létbáj.

3.

Miért szomorkodsz,
Ardzsun? Bátran bölcsszavú!
Hova a kétely,
földi rémképek?
Hol lehetnél boldogabb,
dicsőbb, nyugodtabb,
mint népedért meghalni,
szabadságot akarni?

Mire vágysz, dicső harcos?
Nyugalmas öregkorra?
Pénzzel? Vagyonnal?
Földdel? Tyúkokkal? S mi lesz
a kalandvággyal,
a harcos lázzal?
Kereskedsz inkább pénzzel,
mint ütsz erénnyel?

Áldd az Istenek
nevét, akár egyenként,
a kaland eljött,
mutass tetterőt,
s örülj, hogy az Igazság
oldalán állhatsz,
már amennyire lehet
embernek igazsága.

Kaland, izgalom,
hősiesség, áldozat,
köszönd Sorsodnak.

4.

Az öröm, a vágy,
a siker, a csók, a láz,
mikor az élet
mosolya megráz,
sose baj, hidd el, sokszor
mesés Istenhang,
mégis, ha csüngesz rajtuk,
szívedben görcs alakul.

Mihelyst görcsösen csüngesz
vágyakon, örömökön,
lelked megölöd,
elborult testtel, aggyal
törtetsz örökkön,
s a vágy, az öröm
rabjaként sínylődsz, az Ég
rögtön írja az intőt.

Vágyakon csüngni,
örömöket vakon űzni,
súlyos testrabság,
elmeszolgaság,
s egy-egy vágy elérése
után, hiába
véled, szabadon ugrálsz,
hidd el, mélyebbre csúsztál.

Az öröm Isten
ajándéka. S a hajsza?
Ördög játéka.

5.

Elméd mint a gép,
pörgeti a képeket,
vágyak, szerepek,
viták, kényszerek,
ócska, belső monológ,
kinek, miért jó,
s elméd rabjaként, mint egy
kanmajom ugrándozol.

Szilárdítsd meg elmédet,
ne éljen kényszerképnek,
mások tapsának,
vélemények hangjának,
legyen független
minden egótól,
önsikerre vágyódó,
vak kóborlóktól.

A szilárd elme
nem kényszer, gondolkodik
ugyan, de sose
gépként tevékeny,
a szilárd elme mögött
látszik a lélek,
a szívbarlang reménye,
Isten mennyei fénye.

Az elme beteg.
Az elme kényszerbeteg,
barázdák helye.

6.

Az érzéki vágy
felébreszthet haragot,
hisz a nemiség,
mint a has, pusztán
fizikális akarnok,
s míg a has éhes,
a nemiség vágyakra,
élvezetekre kéjes.

Szívvel szolgálni Istent,
s asszonyt szeretni itt lent,
nem könnyű, mondják
a bölcsek, egy csóktól a
férfi megőrül,
s hosszan lebeg
a földies varázslatban,
az asszonyi barlangban.

Az Ég és a Föld.
Isten és az asszonyöl.
Mintha két külön
világ lennének,
mégis, valahol egyek,
teremtenek, így,
ha asszonyod kedveled,
Teremtőd is szereted.

Isten és asszony,
egységet alkot. S a férj?
Köztük barangol.

7.

Szerelem, lélek,
vágyak, test és harag, mily
különbözőek,
szépek, megtörtek,
mégis, karöltve jönnek,
Végzetet szőnek.
S hogyan történhet mindez?
Rút és szép együtt itt lenn!?

A férfi vagy szerelmes,
s a Nő időtlen védi,
vagy szerzetes lesz,
s Isten kegyelmét kéri,
másképp a mocsok
végleg elnyeli,
testnedvek között eszi,
állatian gerjeszti.

Tébollyá válhat
bármily szerelem, s őrült
gerjedelem lesz,
ha a birtokláz
vaksága uralkodik el,
s hidd el, az ember
a haragban elpusztul,
bája, lelke megcsúnyul.

A szerelmi láz,
tébollyá válhat, ha az
agyadon vágyad.

8.

Szív nélkül élő
ember ideggyenge lesz,
hisz az elmegép,
Isten nélkül, mint
a bolygók Nap nélkül,
rögvest megvénül,
pokolin elsötétül,
s szívében rettegés ül.

Isten nélkül létező
ember idegbeteg lesz,
kételyben, dühben
retteg, hisz az Ősmagtól
elvágta magát,
sodródik, mint egy
szárnyaszegett madár, ki
ételt többé nem talál.

Ne félj elmédtől,
kegyvesztett ideglénytől,
büntetés alatt
szenved a nyomor,
hogy a tudás fájáról
vadalmát lopott,
most olvas, ír, számol, s azt
hiszi, Istenként áll ott.

Isten nélkül az
elme beteg lesz, jön, megy,
mint egy kényszeres.

9.

Ahogy a vízcsepp
a Föld része, s egyszer a
tengerbe ér el,
a vágy az ember
magléte, s egyszer testbe,
elmébe lép fel,
így ne görcsölj ellenük,
isteni a szerepük.

Ahogy a tenger minden
cseppet megölel, viszont
semmit sem önt el,
úgy tesz a bölcs a vággyal,
magába zárja,
látja, vizsgálja,
s nem engedi, kitörjön
ördögies vadsága.

A bölcs lelkében
áradnak a vágyhalmok,
enyém, akarom,
legyen már nagyobb,
mégse gyulladnak tűzre,
elmét nem űznek,
éjszakára eltűnnek,
rózsát csokorba fűznek.

A szelíd vágyak,
a Napnak sugarában,
madárhang látszat.

10.

A nemes lélek
feladja önösségét,
számára már nincs
olyan, hogy enyém,
se tárgy, se nő, se szerzés,
mégis, nem tétlen,
tetterősen tevékeny,
mint a gyerekmesékben.

A nemes lélek már nem
birtokol, még akkor se,
ha épp asszonyt fog,
ha épp aranyat számol,
vagy épp pajzsára
díszítést ácsol,
halkan mosolyog, tudja,
a Lét körforog.

A nemes lélek
szívében nem akarnok,
hiába birtok,
rang, arany s asszony,
tudja, nincs maradandó,
az Isten alkot,
így csalódás nem éri,
lehetetlent nem kéri.

Az elme csendje.
A lélekhegy keresztje.
Isten közelben.

Megrendelés
A kötet megrendelése a szerzőtől.